Obsługa graficzna teatru

Klient: Teatr Stary w Lublinie
Teatr Stary w Lublinie jest jednym z najstarszych polskich teatrów. Tym bardziej więc byliśmy dumni, mogąc regularnie przygotowywać skład i łamanie plansz, plakatów, afiszy i ulotek. 
print